Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo vệ tài sản của các doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm: Cháy; Nổ; Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối, đình công, bãi công, sa thải; Hành động ác ý; Động đất, núi lửa phun; Giông bão; Giông bão, lụt; Vỡ hay Tràn nước từ các thiết bị chứa nước; Va chạm bởi xe và súc vật; ….

Rủi ro được bảo hiểm

 • “A” Hoả hoạn; sét đánh, nổ; và/hoặc một trong các rủi ro sau
 • “B”: Nổ
 • “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng
 • “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng
 • “E”:Thiệt hại do hành động ác ý
 • “F”: Động đất hay núi lửa phun
 • “G”: Giông và bão
 • “H”: Giông, bão, lụt
 • “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
 • “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật

Đối tượng bảo hiểm

 • Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị
 • Máy móc thiết bị
 • Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

Hình thức bồi thường

 • Sửa chữa tài sản bị thiệt hại
 • Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác
 • Trả tiền bồi thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *