Bảo hiểm nhà tư nhân

Phạm vi bảo hiểm

  • Cháy (bao gồm sét đánh)
  • Nổ
  • Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn)
  • Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
  • Va chạm với ngôi nhà
  • Trộm cướp
  • Thuê nhà sau tổn thất