Category Archives: Bảo hiểm kỹ thuật

Bảo hiểm máy móc và thiết bị của chủ thầu

Bảo hiểm máy móc và thiết bị của chủ thầu bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được từ bất kỳ nguyên nhân nào khác không bị loại trừ dẫn tới việc các hạng mục đó buộc phải được thay thế hoặc sửa chữa. Bảo hiểm máy móc […]

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng lắp đặt

Phần I: Thiệt hại vật chất Vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, một hạng mục nào đó có tên trong GCNBH và/hoặc HĐBH bị tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ, không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào. Khác với những nguyên nhân bị loại trừ. Với mức […]