Category Archives: Uncategorized

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm thân vỏ ô tô

Bảo hiểm thân vỏ ô tô là gì ? Bảo hiểm thân vỏ ô tô là loại hình bảo hiểm bảo vệ cho chính chiếc xe của bạn trước những rủi ro không lường trước được như: cháy, nổ, đâm va, lật đổ, chìm rơi, thiên tai… Khi tổn thất xảy ra thuộc phạm vi […]