bảo hiểm thân vỏ ô tô

Bảo hiểm xe cơ giới

 

 • Bảo hiểm bắt buộc tnds

 • Bảo hiểm vật chất xe ô tô

 • Bảo hiểm thân vỏ ô tô

 • Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
 • Bảo hiểm tnds của chủ xe đối với hàng hóa trên xe

Bảo hiểm con người

 

 • Bảo hiểm tai nạn 24h
 • Bảo hiểm tai nạn lao động
 • Bảo hiểm du lịch toàn cầu
 • Bảo hiểm du lịch trong nước
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm trách nhiệm

 

 • Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
 • Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công chứng viên
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn và kiến trúc sư
 • Bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh

Bảo hiểm kỹ thuật

 

 • Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng lắp đặt và trách nhiệm bên thứ ba
 • Bảo hiểm máy móc thiết bị
 • Bảo hiểm nổ nồi hơi
 • Bảo hiểm đỗ vỡ máy móc
 • Bảo hiểm công trình xây dựng dân dụng hoàn thành

Bảo hiểm hàng hóa

 

 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển dường hàng không
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam
 • Bảo hiểm Container
 • Bảo hiểm hàng hóa và cước phí vận chuyển